ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନବାଗତା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ ଉତ୍ସବ

ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୁକ୍ତ ୩ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଏବଂ ଏମ୍. ଫିଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ ଉତ୍ସବ

Read more
Powered By Indic IME