ଜାନୁଆରୀ ୫ ରୁ ରାଜଭବନ ଉଦ୍ୟାନ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ

ରାଜଭବନ ଉଦ୍ୟାନ ଜାନୁଆରୀ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ରୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ | ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ

Read more
Powered By Indic IME