ଅମିଶ ତ୍ରିପାଠୀ, ନିରୁପମା ରାଓ ଏବଂ ପଦ୍ମଜ ପାଲଙ୍କୁ ପ୍ରତିÂିତ କଳିଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର, ୨୦୧୮ ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ

ଅମିଶ ତ୍ରିପାଠୀ, ନିରୁପମା ରାଓ ଏବଂ ପଦ୍ମଜ ପାଲଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କୃତିତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିÂିତ କଳିଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ,

Read more
Powered By Indic IME