ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ +୨ କଲେଜରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ

ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ +୨ କଲେଜରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି | ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେତେକ କଲେଜରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ ବେଳେ ୱେବସାଇଟ୍

Read more
Powered By Indic IME