ଓଡ଼ିଶୀ ଆଦି ଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଚରଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନାଲ୍‌କୋ ପୁରସ୍କାର

ଓଡ଼ିଶାର ନବରତ୍ନ କମ୍ପାନୀ, ନାଲ୍‌କୋ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶୃତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ କର୍ପୋରେଟ୍‌ ନାଗରିକ ଭାବେ ସଂପ୍ରତି କମ୍ପାନୀ

Read more
Powered By Indic IME