ଦୁବାଇରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ପାଳିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ୮୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତି

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶସମୂହ (ୟୁଏଇ)ରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ୮୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତି ପାଳନ ଅବସରରେ ନିକଟରେ ଦୁଇବାଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ।

Read more