ଆଇପିଏସ ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ

ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦବୀକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିବା ଚାରିଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ କ୍ୟାଡରର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବିରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି । ବିନୟ

Read more
Powered By Indic IME