ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ଏମଏସଏମଇ

ସାତ ଦିନଧରି ଚାଲୁଥିବା ଏମଏସଏମଇ ମେଳା ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡିଆରେ ଉଦ୍ୟାପିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏସସି ଜମିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି

Read more

ଓଡିଶା ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର, ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ(ଏମଏସଏମଇ) ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ୨୦୧୬ ଉଦଘାଟିତ

ଓଡିଶା ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର, ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ(ଏମଏସଏମଇ) ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ୨୦୧୬ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଓଡିଶା ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର, ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ (ଏମଏସଏମଇ) ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଇଡକୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ

Read more