ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାହିତ୍ୟିକ ଆଦିକବି ଓ ଦୁଇ ନୃତ୍ୟଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚିତ

ଓଡିଶା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଚରଣ ଦାସ ଓ ଦେବ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ର ଦୁଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି

Read more