ସୁଖ….ଶାନ୍ତି….ସନ୍ତୋଷ…ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ

ବବି ଅନସୂୟା ସତରେ….ସୁଖ କେଉଁଠି ଥାଏ ? ପ୍ରାପ୍ତିରେ ନା ମୁକ୍ତିରେ… ଅପମାନରେ ନା ଅଭିମାନରେ ଭଲପାଇବାରେ ନା ଘୃଣା କରିବାରେ ଇର୍ଷ୍ୟ।ରେ ନା ଜ୍ବଳନରେ …

Read more