ଦ୍ରେନିକ ‘ଶ୍ରୁତି’ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ବନକ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମାଜକୁ ସତ୍‍ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରୁ

ସମାଜ ଉପରେ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ର ତଥା ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ କରି ହେଉଛି । ରାଜନୀତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର

Read more
Powered By Indic IME