ଶିଶୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ “କୁନି ଚିତ୍ରକର-୨୦୧୩”

ଭୁବନେଶ୍ଵରର ମଦର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଆଜି ୨୧-୦୭-୨୦୧୩ “ସୌମ୍ୟ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ”ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦିନିକିଆ ଶିଶୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ “କୁନି ଚିତ୍ରକର”ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ

Read more

କୁନି ଚିତ୍ରକର -2013 ପାଇଁ ଶିଶୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତିଯୋଗୀତା

ଭୁବନେଶ୍ଵରର ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଆଜି ସୌମ୍ଯ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରେଉ ଏକ ଶିଶୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତିଯୋଗୀତାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ତଥା ତାର

Read more