‘ମଙ୍ଗଳ’ ଗ୍ରହ ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିବ ଇସ୍ରୋ

ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ଇସ୍ରୋ) ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ ରଖିଛି | ଜୀବଜଗତର କ୍ରମ ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଗ୍ରହର

Read more