ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ସବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଲଭୁମିରେ ଡିସେମ୍ବର ୧ତାରିଖରୁ

>ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ସବ ଆସନ୍ତା -୦୧.୧୨.୧୩ ରୁ ୦୫.୧୨.୧୩ରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଲଭୁମିରେ କୋଣାର୍କଠାରେ ସମୟ-ପ୍ରତ୍ୟେହ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ରାତ୍ର ୯ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉତ୍ସବର ବିଶେଷ

Read more
Powered By Indic IME