ବର୍ଷା ଦିନିଆ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୦

ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା ଦିନିଆ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ଗଣତି ହିସାବରେ ୨୦୧୦ ରେ ଏହି

Read more