ଗ୍ରୁଣ୍ଡୋଫୋସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଅଭିଯାନ ‘ଡିମାଣ୍ଡ୍ ମୋର୍’ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା

ଗ୍ରୁଣ୍ଡୋଫୋସ୍ ପମ୍ପସ୍ ଇଣ୍ଡଆ ପ୍ରା.ଲିଃ.(ଗ୍ରୁଣ୍ଡୋଫୋସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ) ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଅଭିଯାନ ‘ଡିମାଣ୍ଡ୍ ମୋର୍’ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି । ଉପôାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଦକ୍ଷତା ତଥା ଉପôାଦ

Read more