ଖେଳରେ ଖେଳରେ ଚାଲିଛି ଆମ ଶିକ୍ଷାବ୍ୟବସ୍ଥା

ବିଛା ମନ୍ତ୍ର ନଜାଣିଲେ ବି ଆମେ ସାପ ଗାତରେ ହାତ ପୁରାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖୁ। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଥରକ କେମିତି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା

Read more