ନାଲ୍‍କୋକୁ ଇଇପିସି ରପ୍ତାନୀ ପୁରସ୍କାର

ନବରତ୍ନ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ତଥା ଆଲୁମିନା ଓ ଆଲୁମିନିୟମ୍‍ ଉପôାଦନ ତଥା ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ସଂସ୍ଥା ନ୍ୟାସନାଲ୍‍ ଆଲୁମିନିୟମ୍‍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍‍ (ନାଲ୍‍କୋ), ୨୦୧୨-୧୩

Read more