ଜାତୀୟ ଆନ୍ତଃଜୋନ୍ ଜୁନିୟର ଆଥଲେଟିକ ଚମ୍ପିୟାନସିପ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଦୂତୀଙ୍କୁ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ

ପୁଣେଠାରେ ଚାଲିଥିବା 24 ତମ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତଃଜୋନ୍ ଜୁନିୟର ଆଥଲେଟିକ ଚମ୍ପିୟାନସିପର ଶେଷ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆ ଆଥଲେଟ ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦ ବାଳିକା 100 ମିଟର ଇଭେଣ୍ଟରେ ଜାତୀୟ

Read more