ଖେଳରେ ଖେଳରେ ଚାଲିଛି ଆମ ଶିକ୍ଷାବ୍ୟବସ୍ଥା

ବିଛା ମନ୍ତ୍ର ନଜାଣିଲେ ବି ଆମେ ସାପ ଗାତରେ ହାତ ପୁରାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖୁ। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଥରକ କେମିତି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା

Read more
Powered By Indic IME