ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚିତା ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରନର୍ସଅପ୍

ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ପାଇଁ ଓଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚିତା ସାହୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି | କୋଲକାତା ଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଜୋନ୍

Read more