ଅମିଶ ତ୍ରିପାଠୀ, ନିରୁପମା ରାଓ ଏବଂ ପଦ୍ମଜ ପାଲଙ୍କୁ ପ୍ରତିÂିତ କଳିଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର, ୨୦୧୮ ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ

ଅମିଶ ତ୍ରିପାଠୀ, ନିରୁପମା ରାଓ ଏବଂ ପଦ୍ମଜ ପାଲଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କୃତିତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିÂିତ କଳିଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ,

Read more

ମାତୃଭାଷାର ଅବହେଳା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ବାଧକ; “ବ୍ୟାକରଣ” ଶୀର୍ଷକ ଜାତୀୟ ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ମତ

ଓଡିଶାର ବିକାଶପାଇଁ ଓଡିଆଭାଷାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟୋଗ ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ସଂସ୍କୃତ ଓ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଅନୁସରଣ ଓ ଅନୁକରଣ କରିବା ପରିବର୍ତେ ପ୍ରଚଳିତ ଓଡିଆଭାଷାକୁ

Read more
Powered By Indic IME