ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତତନ୍ତର ବିଶ୍ୱ ପରିଚୟରେ ଉତ୍କଳିକାର ଅବଦାନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ: ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଛୁରିଆ

ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ନିଗମ(ଉତ୍କଳିକା)ର ଅବଦାନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟା ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ବିକାଶ, ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର ତଥା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ

Read more
Powered By Indic IME