ଓଡିଶାର ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ୨୦୧୯-୨୦ ଓ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର

ଓଡିଶାର ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ୨୦୧୯-୨୦ ଓ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ରତ୍ନେଶ୍ୱର ସାହୁ “ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ୨୦୧୯-୨୦ କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଂକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗିରେ ବିଶ୍ଲେଷଣ

Read more

“ଆମ ବୃତ୍ତି, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ ନହେଉ’

ଡା. ଦାମୋଦର ରାଉତ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସରଯୁ ନଦୀ ପାର ହେବାବେଳେ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗାରେ ମାଛ ଧରୁଥ#ବା କୈବର୍ତ୍ତଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ପାର କରିବା

Read more

“ରାଜନୀତି ବନାମ ପଲିଟିକ୍ସ’

ଡା. ଦାମୋଦର ରାଉତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ୧୯୫୦ ମସିହାରେ ଦେଶ ଶାସନ ନିମିତ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲାା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତାମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଚାରସିଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ସ୍ଥିର

Read more

“ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଶିକାର ନ ହେଉ’

ଡା. ଦାମୋଦର ରାଉତ ଅଶୋଧ#ତ ତୈଳ ରପ୍ତାନୀକାରୀ ଦେଶମାନେ ଆମଦାନୀକାରୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଅଶୋଧ#ତ ତୈଳ ଯୋଗାଇବା ବେଳେ ଏହାର ବ୍ୟାରେଲ୍ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ କେତେବେଳେ ବଢିଯାଇଥାଏ ଏବଂ

Read more