ସୁଖ….ଶାନ୍ତି….ସନ୍ତୋଷ…ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ

ବବି ଅନସୂୟା

ସତରେ….ସୁଖ କେଉଁଠି ଥାଏ ?
ପ୍ରାପ୍ତିରେ ନା ମୁକ୍ତିରେ…
ଅପମାନରେ ନା ଅଭିମାନରେ
ଭଲପାଇବାରେ ନା ଘୃଣା କରିବାରେ
ଇର୍ଷ୍ୟ।ରେ ନା ଜ୍ବଳନରେ …
ଜାଣେନା…ସୁଖ କେଉଁଠି ଥାଏ ?

ଜାଣ କି ତୁମେ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ଥାଏ ?
ଜିତିବାରେ କି ହାରିବାରେ…
ପଳାତକ ସାଜିବାରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାରେ
କଷ୍ଟ ଦେବାରେ କି ସହିବାରେ
ଉନ୍ନତିରେ ଅବା ଅବନ୍ନତିରେ….
କହିପାରିବ…ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ଥାଏ ?

ପଚାରିପାରେ କି ସନ୍ତୋଷ କେଉଁଠି ଥାଏ ?
ସବୁକିଛି ପାଇ ହରେଇଦେବାରେ
ନା ସବୁ ହରେଇ ନିଃସ୍ବ ପାଲଟିଯିବାରେ
ନିଃସଂଗତାରେ ନା ଲୋକାରଣ୍ୟରେ
ପ୍ରାସାଦରେ ନା କୁଟୀରରେ
ସତରେ…..ସନ୍ତୋଷ କେଉଁଠି ଥାଏ ?

Share in top social networks!
Powered By Indic IME