ତୁମ ଦାସାନୁ ଦାସ ମୁଁ

                                      କବି-ଓମ ଦାସ

 

ସତେକି ଲାବଣ୍ୟ ତୁମ ସେ ମୁଖ

ଭରିତ ରହିଚି ସେଥି ସୁବାସ

ମହମହ ବସେ ତୁମରି ଚରଣ

ପାଟପିତାମ୍ବରୀ ଆହା ଚନ୍ଦନ ବାସ

 

ହେ ମହାବାହୁ

ତୁମେ ହିଁ ଆଦ୍ୟ

ଏଇ ଜୀବନ ତୁମଠି ଶେଷ

ଏତିକି ଗୁହାରି କରେ ଏ ଦାସ

ତୁମ ଦାସାନୁ ଦାସ ମୁଁ ଓମ ଦାସ॰॰॰