ବରଷା

କବି -ବିଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା

ରିମ୍ଝିମ୍ ବରଷା ଝରେ
ଚୁପି ଚୁପି ଇସାରା କରେ,
ଭ୍ରମର ସାଜି ତୁମେ ତନୁମନ
କୁହୁଳି କୁହୁଳି, ମନ ଚାହୂଁଥାଏ ତାର ଆଗମନ
କେଜାଣି କେବେଠୁଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷ୍ୟାରେଏ ତାର 
ପୁଲକିତ ଏ ମନ !!!

ଉଙ୍କି ମାରେ କେତେ ଜେ ସପନ
ବଢାଏ ଦେହର ଉଷ୍ମତା,
ତାର ଶୀତଲ ସ୍ପର୍ଶରେ
ହଜିଯାଏ ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ||

ପତ୍ରର ଗହଳି, ବିହଙ୍ଗ କାକଳି,
ବେଖାତିର କରି ସବୁ ଅଳିଅର୍ଦଳି
ଇଛାହୁଏ ତାର ସାଥେ ଖେଳିବାକୁ ଲୁଚକାଳି ||

ଭିଜାମାଟିର ବାସ୍ନା,
ହ୍ରୁଦୟର ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶରେ
ଖେଳିଯାଏ ଜ୍ୟୋସ୍ନା ||

Share in top social networks!
Powered By Indic IME