ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁ ବୁଥ୍ରେ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବ

ମାନ୍ୟବର ସୁପି୍ରମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଓ ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇଭିଏମ୍ ସହ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍(VVPଅT) ମେସିନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧ#କାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତିା ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇଭିଏମ୍ ସହ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଜଣେ ଭୋଟର ତା’ର ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟଟି ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିପାରିବା

Share in top social networks!