ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥ#ବା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବରଣ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡିକରେ ଖାଲି ପଡିଥ#ବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ୧୬୨୫ଟି ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ଠାରୁ ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛିା ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ/ପ୍ରାର୍ଥ#ନୀମାନେ ବିଭାଗର େଓ୍ୱବ୍ସାଇଟ୍ www.ଟଟଚ୍ଛଞ୍ଚଛiଟhଚ୍ଚ.nic.inରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବରଣ ବୋର୍ଡର ସଂପାଦକ ଡ. ଡି. କେ. ମହାପାତ୍ର ଜଣାଇଛନ୍ତିା

Share in top social networks!
Powered By Indic IME